Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De studentenraad voor alle studenten van de FIIW (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen). De leden van dit orgaan zijn onofficieel gekozen vertegenwoordigers uit de collecties van vertegenwoordigers van de verschillende campussen van onze faculteit (Oostende / Brugge, Gent, Aalst, Aalst, Sint-Katelijne-Waver, Geel, Diepenbeek, & Campus Groep T).

Tijdens de vergaderingen van dit orgaan wordt gezocht naar een consensus over de dossiers die op de verschillende campussen aan bod komen en die niet alleen materieel zijn voor die campus. Zo brengt StII een faculteitsbrede mening naar de Sturavergaderingen van de KU Leuven, of naar één van de facultaire vergaderingen waar de studenten aanwezig zijn.

Bezoek de pagina

STURA

Stura KU Leuven vertegenwoordigt elke student van de KU Leuven op universitair niveau, ook internationale studenten, ongeacht of ze op campus Leuven of op een andere campus studeren.

Via de Algemene Vergadering, waarin de vertegenwoordigers van de faculteiten worden geraadpleegd, verdedigt Stura de verschillende belangen van de studenten aan de KU Leuven. Dit komt vooral neer op onderwijsdossiers. Zo neemt een vertegenwoordiger van Stura deel aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER), denkt na over het studieverloop en de studentenbegeleiding van eerstejaarsstudenten, en draagt hij bij aan het beleid rond de kwaliteitszorg in het onderwijs. Ook een eventuele herindeling van het studiejaar komt aan de orde.

Bezoek de pagina

Plaats

Andreas Vesaliustraat 13 , Leuven

Campus Group T Module 4

SR-logo-vector-1 2-1

STUDENTENRAAD