Student Council

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

COVID-19 KU Leuven Schedule

March 13, 2020

(EN below)

Beste student,

In het kader van de uitbraak van het coronavirus heeft KU Leuven beslist om over te gaan op een verstrengde aanpak. Kernelement daarin wordt de versnelde overgang naar digitale onderwijsvormen. Met onze campus volgen we uiteraard deze beleidslijn.

Na intensief overleg werd er beslist om binnen de opleidingen van Campus Groep T geen lessen/sessies te laten doorgaan op vrijdag 13 maart die fysieke aanwezigheid vereisen. We doen dit vooral om volop te kunnen focussen op de maximaal mogelijke omschakeling naar online onderwijs. Ook verplichte activiteiten en evaluatie-activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen op vrijdag 13 maart vinden dus niet plaats.

Een aantal docenten besliste reeds om colleges online aan te bieden; deze online lessen gaan wel door. We vragen jullie met aandrang om Toledo goed in het oog te houden. Jullie docenten zullen jullie langs die weg concretere richtlijnen geven voor hun eigen vak. De lessenroosters van morgen worden niet geüpdatet.

Merk op dat er voorlopig nog niet beslist is om ook volgende week àlle lessen/sessies die fysieke aanwezigheid vereisen te schrappen. We willen nu in eerste instantie ruimte vrijmaken om docenten wat extra tijd te geven om zich te reorganiseren. Hou dus naast de Toledo-pagina’s van de vakken ook jullie mail in de gaten.

Dank voor jullie begrip en flexibiliteit. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar sos.groept@kuleuven.be.

Met vriendelijke groeten,

Koen Eneman, Sabine Vercruysse, Jeroen Buijs en Agnieszka Wilanowska

Campusvoorzitter, vice-campusvoorzitters en campusbeheerder

—————————————————————————————————————————–

Dear student,

In the context of the corona virus outbreak, KU Leuven has decided to switch to a stricter approach. Core element in this is the accelerated transition to digital forms of education. With our campus we are of course following this policy line.

After intensive consultation, it was decided that no lessons/sessions that are organized within the educational programs of Group T Leuven Campus and that require physical attendance will take place on Friday 13 March. We have taken this decision to be able to focus fully on the maximum possible transition to online education. Mandatory activities and evaluation activities that require physical presence on Friday 13 March will hence not take place.

A number of professors have already decided to offer online sessions; these may start right away. We ask you to keep a close eye on Toledo. Your teachers will give you more concrete guidelines for their own courses. The class schedules will not be updated regarding tomorrow’s classes.

Please note that for the time being it has not yet been decided to cancel all lectures/sessions that require physical presence next week. We now want to give your teachers some extra time to reorganize themselves in the first place. So besides the Toledo pages of the courses, keep an eye on your email.

Thank you for your understanding and flexibility. For further urgent questions you can send an email to sos.groept@kuleuven.be.

Kind regards,

Koen Eneman, Sabine Vercruysse, Jeroen Buijs, Agnieszka Wilanowska

Campus chair, Campus vice chairs and Administrator

Details

Date:
March 13, 2020

Venue

Group T
Andreas Vessaliustraat 13
Leuven, 3000 Belgium
+ Google Map