Student Council

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

COVID-19 KU Leuven ONLINE CLASSES ONLY!

March 14, 2020 - April 3, 2020

Beste student,

In het licht van de federale maatregelen die gisterenavond werden aangekondigd stellen we het universitaire beleid bij. De algemene regel is: iedereen blijft thuis, tenzij dat onmogelijk is. Ik verwacht dat alle studenten deze regels zeer strikt opvolgen.

Het academiejaar loopt verder, concreet betekent dit vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april:

Onderwijs:

 • Onderwijs verloopt uitsluitend via digitale kanalen.

 • Alle vormen van onderwijs met fysieke aanwezigheid op de campus worden geschrapt, ongeacht lesvorm en grootte van de groep. Enige uitzondering betreft die studenten waarvoor de aanwezigheid vereist wordt door de verantwoordelijken in de zorgsector (voor klinische opdrachten); deze studenten worden daarvan op de hoogte gebracht via Toledo.

 • Kijk frequent op Toledo voor de nodige instructies voor onderwijs en examens.

Dienstverlening:

 • Leercentra worden vanaf morgen gesloten.

 • Bibliotheken worden gereserveerd voor onderzoeksdoeleinden en thesisstudenten.

 • Studentenrestaurants schakelen waar mogelijk over op afhaalmaaltijden. Gelieve de website van je studentenrestaurant in de gaten te houden.

Buitenlandse reizen in het kader van studies:

 • Alle reizen naar het buitenland in het kader van je studies, schorten we onmiddellijk op, voorlopig tot 19 april 2020. Indien je na deze datum een reis naar het buitenland plant in het kader van je studies, hou er dan rekening mee dat deze opschorting verlengd kan worden.

 • Voor klinische stages in het buitenland verwijzen we naar de Toledo-pagina van de Faculteit Geneeskunde.

Bovenstaande afspraken betekenen dat kotstudenten die in Vlaanderen en omliggende regio’s wonen en naar huis kunnen gaan, dit doen. Internationale studenten en uitwisselingsstudenten kunnen hun studies hier verder zetten en krijgen later op de dag extra informatie.

Volg de website www.kuleuven.be/coronavirus, deze wordt dagelijks geactualiseerd.

Met vriendelijke groeten,

Professor Luc Sels, rector

____________________________________________________________________________

Dear student

In light of the measures announced by the Federal Government last night, we are adjusting our policy. The general rule is: everyone stays at home unless there is no other way. I expect all students to strictly follow these rules.

The academic year continues. Concretely, this means that from Monday 16 March up to and including Friday 3 April:

Education:

 • Education is offered through digital channels only.

 • All forms of education that require physical attendance on campus are cancelled, regardless of the course type and size of the group. The only exception are those students whose attendance is required by the coordinators in the care sector (for clinical duties); these students will be notified via Toledo.

 • Check Toledo frequently for the necessary instructions pertaining to education and exams.

Services and facilities:

 • Learning centres will be closed as of tomorrow.

 • Libraries are reserved for research purposes and students working on their thesis.

 • Student restaurants will opt for take-away meals as much as possible. Please check the website of your student restaurant.

International travel in the context of your studies:

 • All trips abroad in the context of your studies are suspended until – for now – 19 April 2020, effective immediately. If you’re planning a trip abroad at a later date, please bear in mind that the suspension may be extended.

 • For clinical internships, please check the Toledo page of the Faculty of Medicine.

The guidelines above mean that students from Flanders and surrounding regions who are able to go home, have to do so. International students and exchange students can continue their studies here and will receive more information later today.

Follow the website www.kuleuven.be/coronavirus; it is updated on a daily basis.

Kind regards,

Professor Luc Sels, Rector

Details

Start:
March 14, 2020
End:
April 3, 2020

Venue

Group T
Andreas Vessaliustraat 13
Leuven, 3000 Belgium
+ Google Map