KU Leuven cursussen

Aangezien sommige browsers case-sensitive zijn:

 

Zou je graag een van de cursussen volgen, aangeboden door KU Leuven, of had je vragen voor hen over jezelf/vrienden waar je je zorgen om maakt?

Contacteer hen op:

 

www.studentenraad.be/KULcursussen

 

Wij zijn natuurlijk ook altijd voor jullie beschikbaar! kom langs bij module 4 of stuur een mail naar info@studentenraad.be

Blokken @ Groep T / Studying @ Group T

[English below]

 

De geopende lokalen vandaag (6  juni 2016) zijn:

 

3.04 van 8-19u

3.05 van 8-19u

3.08 van 8-19u

 

 

 

Tot dan!

https://www.facebook.com/events/245602139129704/


The rooms that are opened today (6 june) are:

 

3.04: from 8-19h

3.05: from 8-19h

3.08: from 8-19h

 

 

See you there!

https://www.facebook.com/events/245602139129704/

Dinsdag wordt maandag

[English below]

Velen onder jullie hebben al de aankondiging gelezen op ons TV-scherm. Toch herhalen we het nog eens voor de duidelijkheid:

Dinsdag (1 december 2015) zal het lessenrooster van maandag (30 november 2015) aangehouden worden. Dit is niet zichtbaar op de KULoket. Iedereen moet dus zijn lessenrooster van maandag  volgen. Voor zij die labo’s hebben, moet contact opgenomen worden met de docent.

—————————————————————————————————————————————–

A lot of you have seen the announcement on our TV-screen. But we still like to repeat ourselves.

This Tuesday (1st December 2015) we will follow the schedule from Monday (30th November 2015). This will not be shown on KULoket. This means that everybody needs to follow their monday schedule. For those who have labo’s, you need to contact your teacher.

Mededeling Algemeen Beheer

Onderstaand een bericht van het Algemeen beheer van onze campus. Doordat er nu hoogstwaarschijnlijk een toename zal zijn aan fietser wordt er ook gekeken voor extra fietsenstallingen.

Beste Studenten

We wensen u te behoeden voor eventuele ongemakken door u tijdig te berichten dat vanaf dinsdag 21 oktober 2014 om 7u de ondergrondse parking van GROEP T (Dekenstraat) niet langer toegankelijk zal zijn voor het parkeren van wagens van studenten.

De KU Leuven rolt hiermee het parkeerbeleid van de KU Leuven uit naar de parking van Groep T. Dit vloeit voort uit het feit dat het gebouw van campus Groep T – ten gevolge van de integratie – geëxploiteerd wordt door de KU Leuven.
Het parkeerbeleid van de KU Leuven stelt: “Permanente toegang tot universitaire parkings, met uitzondering van randparkings, wordt enkel verleend aan personeelsleden van de KU Leuven en aan KU Leuven studenten met een functiebeperking.”

Alternatieven voor mobiliteit vind je op Mobiliteit en de KULeuven<http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/mobiliteit/index.html>. Als bijlage vind je tevens een informele samenvatting met vergelijking van prijzen in de Leuvense betaalparkings (laatste update: 9 september 2014).

Tenslotte wensen we alle fietsers op te roepen om hun fiets te stallen in de ondergrondse parking (-1) en niet ter hoogte van de hoofdingang (belangrijke evacuatiewegen!) en ook niet tegen de gevels. Weet ook dat de tijd begint te naderen dat de politie acties zal ondernemen om verkeerd gestalde fietsen te verwijderen.

We hebben de diensten van de KU Leuven verzocht om de capaciteit van de fietsenstalling op verdieping -1 te optimaliseren en acties te ondernemen om oude (niet meer gebruikte) fietsen te verwijderen.

We rekenen op jullie begrip en medewerking.

Fietsenstalling

 

Jullie hebben het misschien al opgemerkt dat onze Blauwe Steen de voorbije dagen wat vol staat met fietsen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Daarom zouden we jullie willen vragen met de volgende dingen rekening te houden:

FIETSEN

Het is verboden

  • Fietsen te plaatsen op de stoep, wegens risico voor voetgangers en belemmering doorgang mindervaliden
  • Fietsen te plaatsen voor het ingangsportaal (op ‘blauwe steen’) met belemmering van evacuatiewegen

De fietsenstalling van Groep T bevindt zich op -1 in de parkeergarage.

VLUCHTWEGEN

Belangrijke vluchtwegen waarvan de doorgang in geen enkel geval mag gehinderd worden, zijn:

  • De 2 deuren (met telkens 2 vleugels) links en rechts van de draaideur. Beide vleugels van deze deuren draaien naar buiten open en mogen op geen enkel ogenblik langs buiten gehinderd worden bij het openen.
  • De nooddeur die vanuit de trappenhal op het gelijkvloers (naast International Office gelegen) naar buiten openklapt. Deze deur is langs buiten bedekt met blauwe steen.
  • Uiteraard is de draaideur zelf ook een evacuatieweg.

Hou er ook rekening mee dat slecht gestalde fietsen weggehaald mogen worden. Het risico hierop is reëel. Om dus te voorkomen dat je ‘s avonds te voet terug naar kot of naar huis zou moeten zet je je fiets best op de juiste plaats.

photo 1 photo 2