Mededeling Algemeen Beheer

Onderstaand een bericht van het Algemeen beheer van onze campus. Doordat er nu hoogstwaarschijnlijk een toename zal zijn aan fietser wordt er ook gekeken voor extra fietsenstallingen.

Beste Studenten

We wensen u te behoeden voor eventuele ongemakken door u tijdig te berichten dat vanaf dinsdag 21 oktober 2014 om 7u de ondergrondse parking van GROEP T (Dekenstraat) niet langer toegankelijk zal zijn voor het parkeren van wagens van studenten.

De KU Leuven rolt hiermee het parkeerbeleid van de KU Leuven uit naar de parking van Groep T. Dit vloeit voort uit het feit dat het gebouw van campus Groep T – ten gevolge van de integratie – geëxploiteerd wordt door de KU Leuven.
Het parkeerbeleid van de KU Leuven stelt: “Permanente toegang tot universitaire parkings, met uitzondering van randparkings, wordt enkel verleend aan personeelsleden van de KU Leuven en aan KU Leuven studenten met een functiebeperking.”

Alternatieven voor mobiliteit vind je op Mobiliteit en de KULeuven<http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/mobiliteit/index.html>. Als bijlage vind je tevens een informele samenvatting met vergelijking van prijzen in de Leuvense betaalparkings (laatste update: 9 september 2014).

Tenslotte wensen we alle fietsers op te roepen om hun fiets te stallen in de ondergrondse parking (-1) en niet ter hoogte van de hoofdingang (belangrijke evacuatiewegen!) en ook niet tegen de gevels. Weet ook dat de tijd begint te naderen dat de politie acties zal ondernemen om verkeerd gestalde fietsen te verwijderen.

We hebben de diensten van de KU Leuven verzocht om de capaciteit van de fietsenstalling op verdieping -1 te optimaliseren en acties te ondernemen om oude (niet meer gebruikte) fietsen te verwijderen.

We rekenen op jullie begrip en medewerking.